Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324

ms.kuncina@seznam.cz

 

 

 

 

 

Provozní doba MŠ: po-pá 6.30-16.00 hod.
 

11.05.2020

Obnovení provozu MŠ

Na základě dosavadního příznivého vývoje epidemiologické situace a po projednání se zřizovatelem se obnovil provoz MŠ od 18. května 2020.

 

Organizace předškolního vzdělávání v období do konce školního roku 2019/2020 

 

1. Při prvním vstupu do MŠ předkládá zákonný zástupce dítěte tato podepsaná prohlášení:

 

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost apod.), 

 

 • písemné seznámení s  vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví - je k dispozici na našem webu v záložce "Naše školka" - "Ke stažení" nebo v šatně dětí v listinné podobě.

 

2. Doplňující podmínky provozu mateřské školy a hygienická opatření po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení

 

 • Před MŠ a v šatně organizaci pohybu osob zajišťuje školnice tak, aby minimalizovala velké shromažďování osob před školou i v šatně, zajistila dodržování 2 metrových odstupů a povinnost zakrytí nosu a úst  s výjimkou osob stanovených v opatření Ministerstva zdravotnictví (dále MZCR).

 

 • Před vstupem do budovy může být osobám orientačně měřena teplota.

 

 •  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 NESMÍ DO MŠ VSTOUPIT!

 

 •  Pedagogové orientačně měří dětem tělesnou teplotu bezkontaktními teploměry v průběhu dne.

 

 • Doprovázející osoba se pohybuje v prostorech MŠ vždy s rouškou, a to na nezbytně nutnou dobu (pokud možno, žádáme, aby dítě/děti  doprovázel jen  jeden člen domácnosti.

 

 • Děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostoru MŠ nosit nemusí.  

 

 • Neprodleně po  přezutí a převlečení si musí každý důkladně umýt ruce tekutým mýdlem a vodou (20-30 sekund) před vstupem do tříd.

 

 • Aktivity s dětmi jsou organizovány tak, aby bylo možné větší část dne trávit na školní zahradě - prosíme, přizpůsobte tomu oblečení a obuv dětí.

 

 •  Pokud dítě v průběhu dne v MŠ vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření ředitelka či pověřená osoba informuje  spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti či na školní zahradu s  povinným nošení roušek, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 

 • Pokud se projeví příznaky onemocnění COVID-19 u zaměstnance MŠ v průběhu práce, školu neprodleně opustí v požadovaném odstupu s použitím roušky. Děti i pedagogové pokud možno změní výuku na pobyt venku či v jiné místnosti s povinným nošením roušek do kud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance.

 

 •  Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky.

 

 •  Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

 

 •  Rukavice používají zaměstnanci při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů apod.

 

 • Větrání se uskutečňuje minimálně jednou za hodinu na 5 minut ve všech místnostech.

 

 • Dezinfekce povrchů, které používá velký počet lidí, je prováděna několikrát denně. Důkladné čištění místností a vyprazdňování odpadkových košů je prováděno nejméně jednou denně. Po dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.

 

 •  Školní stravování je zajištěno za zvýšených hygienických podmínek  v běžné podobě, s výjimkou sebeobsluhy dětí - všechny pokrmy dětem vydává personál včetně čistých příborů.

 

 Děkujeme za pochopení a spolupráci při dodržování doplněných provozních podmínek ochraňující zdraví dětí i nás všech.

 

Za MŠ Bc. Hana Fafílková

Diskuze k článku

Červenec 2021

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Promo video
Jídelníček
Poslední fotogalerie
Rozloučení s předškoláky

29.06.2021

Rozloučení s předškoláky

17 fotografií

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 118 995
Posledních 30 dnů: 918 | Posledních 7 dnů: 210 | Posledních 24h: 26

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz