Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324
ms.kuncina@seznam.cz

 

 

Pracovní doba MŠ Kunčina: po-pá 6.30-16.00 hod.
MŠ Nová Ves: po-pá 6.30-16.00 hod.

Kritéria pro přijímání dětí

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Kunčina, okres Svitavy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 34 a 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu přijetí maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do předškolního zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimkou jsou děti plnící povinné předškolní vzdělávání.  

 

I Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Děti budou do mateřské školy přijímány v tomto pořadí:

1. Děti, které budou vzdělávány v rámci povinného předškolního vzdělávání (kdy dítě dosáhne pátého roku do zahájení povinné školní docházky) a děti s odkladem školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušné spádové oblasti obce Kunčina, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Děti na odloučené pracoviště budou přijímány na základě volné kapacity třídy podle věku od nejstaršího, přičemž rozhoduje datum narození. Ostatní děti budou přijaty na pracoviště MŠ v Kunčině.

2. Přednostně přijímány k předškolnímu vzdělávání budou děti, které před začátkem školního roku dosáhnou čtvrtého a nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušné spádové oblasti obce Kunčina, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku, což je 70 dětí.

Děti na odloučené pracoviště budou přijímány na základě volné kapacity třídy podle věku od nejstaršího, přičemž rozhoduje datum narození. Ostatní děti budou přijaty na pracoviště MŠ v Kunčině.

3. K předškolnímu vzdělávání přijmeme dle volné kapacity MŠ děti od dvou let, které mají osvojeny základní hygienické a sebeobslužné dovednosti a jsou schopné se vzdělávat i plnit požadavky v rámci ŠVP. Pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušné spádové oblasti obce Kunčina. V případě většího počtu přihlášených dětí, než je možné přijmout, mají přednost děti věkově starší dle data narození. V případě shodného data narození rozhodne los.

4. Dle volné kapacity lze přijmout i děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové obci Kunčina.

V případě většího počtu přihlášených těchto dětí, než je možné přijmout, mají přednost děti věkově starší. V případě shodného data narození rozhodne los.

5. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud kapacita MŠ není naplněna.

 

V Kunčině 31.3.2020

 

Bc. Hana Fafílková, ředitelka MŠ

Říjen 2020

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Promo video
Jídelníček
Poslední fotogalerie
Hrátky s podzimními dárky

23.10.2020

Hrátky s podzimními dárky

41 fotografií

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 103 403
Posledních 30 dnů: 1 624 | Posledních 7 dnů: 341 | Posledních 24h: 71

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz