Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324
ms.kuncina@seznam.cz

Pracovní doba MŠ Kunčina: po-pá 6.30-16.00 hod.
MŠ Nová Ves: po-pá 6.45-15.00 hod.

Vítejte v naší školce

Naše MŠ se nachází v malebné vesničce Kunčina nedaleko města Moravská Třebová. Je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí. Tvoří ji dvě pracoviště, z nichž hlavní pracoviště se nachází v samotné obci Kunčina a odloučené pracoviště je umístěno v přidružené obci Nová Ves. V MŠ jsou zřízeny tři věkově heterogenní třídy s celodenním provozem, z nichž dvě jsou umístěny v Mateřské škole v Kunčině a jedna na odloučeném pracovišti v Nové Vsi. Klidné vesnické prostředí a nedaleký les nám skýtají mnoho příležitostí k poznávání přírody i života na vsi, čehož aktivně využíváme při plánování jednotlivých témat ve školním vzdělávacím programu s názvem "PUTUJEME SE SLUNÍČKEM A OBJEVUJEME SVĚT OKOLO NÁS".

Chcete vědět více

13.03.2017

Rovnost příležitostí ke vzdělávání v MŠ Kunčina

  Název projektu: Rovnost příležitostí ke vzdělávání v MŠ Kunčina   Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001097   Od 1.9.2016 naše škola čerpá finanční prostředky z…

Květen 2017

Promo video

Další aktuality

18.05.2017

Výsledek rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ

Oznámení ředitelky školy ve věci rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

v souladu s § 34, § 165, odst. 2b), § 183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění

Registrační číslo Počet bodů za splnění kriterií Výsledek rozhodnutí
0004 15
 • přijetí
0463 14
 • přijetí
0674 22
 • přijetí

1444 22
 • přijetí

1369 22
 • přijetí

0817 22
 • přijetí

0788 22
 • přijetí

0214 22
 • přijetí

1130 15
 • přijetí

0747 22
 • přijetí

1556 22
 • přijetí

1524 22
 • přijetí

1596 22
 • přijetí

0645 22
 • přijetí

0460 22
 • přijetí

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kunčina, okres Svitavy.

 

Datum zveřejnění oznámení: 18.5.2017

 

Bc. Hana Fafílková,

ředitelka školy

 

24.04.2017

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE MŠ UZAVŘENA  7. ČEVENCE 2017 a OD 17. ČERVENCE DO 18. SRPNA 2017 

Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ ZAMĚSTNANCŮ MŠ.

 

Za MŠ Bc. Hana Fafílková, ředitelka školy   

13.03.2017

Rovnost příležitostí ke vzdělávání v MŠ Kunčina

 

Název projektu: Rovnost příležitostí ke vzdělávání v MŠ Kunčina

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001097

 
Od 1.9.2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, ve výši 341.806,- Kč.

 

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity: Chůvu – personální podpora MŠ, Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize, Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ, Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti, Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, Individualizace vzdělávání v MŠ. 

 

Za MŠ Bc. Hana Fafílková

 

01.03.2017

Domestos pro školy - výsledek soutěže

Vážení rodiče a přátelé školy,

 

v soutěži domestos jsme vyhráli vedlejší výhru. Obdržíme poukaz na produkty Domestos. 

 

Srdečně děkujeme všem, kteří hlasovali a sbírali účtenky pro naši MŠ.  

 

Za MŠ Hana Fafílková

 

 

27.09.2016

Interaktivní hry na zahradu - náměty

www.didaktikashop.cz/interaktivni-hry-na-zahradu.aspx

 

 

 

01.09.2016

Zabezpečení budov MŠ

Zvýšení bezpečnosti dětí a zaměstnanců MŠ

V průběhu prázdnin byly v budovách MŠ instalovány bezpečnostní prvky v podobě videovrátných.

Cílem tohoto opatření je zlepšení přehledu pohybu osob v MŠ.

 

Za MŠ Bc. Hana Fafílková, ředitelka MŠ 

 

28.12.2015 galerie

Vyhodnocení projektu logopedické prevence

V prosinci 2015 jsme ukončili náš roční projekt „Logopedické preventivní chvilky aneb hbitý jazýček“, podpořený dotací Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže v rámci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“.

 

Prostřednictvím tohoto projektu jsme docílili zvýšení odborné úrovně pedagogického pracovníka v oblasti logopedické prevence, zahrnuli jsme logopedickou prevenci do každodenního vzdělávacího programu, vybavili jsme obě pracoviště moderními logopedickými pomůckami. Navázali jsme užší spolupráci s rodiči v oblasti logopedické prevence. Podařilo se nám zlepšit řečové dovednosti u většiny dětí v MŠ.

 

Jelikož jsme dospěli k závěru, že projekt, podporující logopedickou prevenci v předškolním vzdělávání, má pozitivní dopad na rozvoj řečových dovedností a zdokonalování komunikativních kompetencí u dětí, budeme pokračovat v jeho realizaci a nadále ho rozvíjet.

 

Využitím nově získaných logopedických pomůcek, odborné způsobilosti pedagogů a vytvořeného plánu rozvoje logopedické prevence korespondujícího s naším ŠVP PV jsme zajistili dlouhodobější udržitelnost při rozvoji logopedické prevence u dětí v naší MŠ.


Za MŠ Bc. Hana Fafílková

 

20.11.2015

Realizace projektu logopedické prevence v naší MŠ

Od září pokračujeme v realizaci našeho projektu podpořeného MŠMT „Logopedické preventivní chvilky aneb hbitý jazýček“. Od ledna 2015 do června 2015 jsme pořídili moderní logopedické pomůcky - foukadla, foukací větrníky, foukací železniční tunely, logopedická zrcadla, Klokanovy kufry (soubory pomůcek pro logopedickou prevenci) a literaturu. Jedna paní učitelka úspěšně absolvovala vzdělávací kurz „Logopedický asistent“. V současné době tak působí v MŠ tři proškolení logopedičtí preventisté, dva na pracovišti v Kunčině a jeden na pracovišti v Nové Vsi. Nově je logopedická prevence zahrnuta do každodenního vzdělávacího programu ve všech třídách. Chceme tak docílit zlepšení řečové dovednosti u dětí v předškolním věku, zdokonalení základů komunikativních kompetencí dětí tak, aby je mohly dále úspěšně rozvíjet při nástupu do základního vzdělávání i v průběhu celého života. Doposud je nedostatečně zvládnutá úroveň zmíněné kompetence častým důvodem odkladu školní docházky. 

Rodičům připravujeme na "Vánoční besídku" ukázky aktivit logopedické prevence s dětmi v našich třídách, rovněž jim představíme i nové moderní pomůcky pořízené v rámci uvedeného projektu.

 

Za MŠ Hana Fafílková

Jídelníček
Poslední fotogalerie
Místo, kde žiji

19.05.2017

Místo, kde žiji

8 fotografií

Náš personál

Bc. Hana Fafílková
Bc. Hana Fafílková

Ředitelka MŠ

Zuzana Sýkorová, DiS
Zuzana Sýkorová, DiS

Učitelka - pracoviště Kunčina

Hana Šikulová
Hana Šikulová

Učitelka - pracoviště Nová Ves

Renáta Mášová
Renáta Mášová

Školnice-uklízečka - pracoviště Kunčina

Jana Smolíková
Jana Smolíková

Vedoucí školní jídelny

Michaela Tesařová, DiS
Michaela Tesařová, DiS

Učitelka - pracoviště Nová Ves

Jana Smolíková
Jana Smolíková

Školnice - pracoviště Nová Ves

Lenka Pečinková
Lenka Pečinková

školnice-uklízečka - pracoviště Kunčina

Marie Přívratská
Marie Přívratská

Učitelka - pracoviště Kunčina

Kateřina Pavlovcová
Kateřina Pavlovcová

Školnice-uklízečka, pomocná kuchařka - pracoviště Nová Ves

Počet návštěv: 27 704
Posledních 30 dnů: 1 671 | Posledních 7 dnů: 414 | Posledních 24h: 34

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz