Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324
ms.kuncina@seznam.cz

 

 

Pracovní doba MŠ Kunčina: po-pá 6.30-16.00 hod.
MŠ Nová Ves: po-pá 6.30-16.00 hod.

Vítejte v naší školce

Naše MŠ se nachází v malebné vesničce Kunčina nedaleko města Moravská Třebová. Je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí. Tvoří ji dvě pracoviště, z nichž hlavní pracoviště se nachází v samotné obci Kunčina a odloučené pracoviště je umístěno v přidružené obci Nová Ves. V MŠ jsou zřízeny tři věkově heterogenní třídy s celodenním provozem, z nichž dvě jsou umístěny v Mateřské škole v Kunčině a jedna na odloučeném pracovišti v Nové Vsi. Klidné vesnické prostředí a nedaleký les nám skýtají mnoho příležitostí k poznávání přírody i života na vsi, čehož aktivně využíváme při plánování jednotlivých témat ve školním vzdělávacím programu s názvem "PUTUJEME SE SLUNÍČKEM A OBJEVUJEME SVĚT OKOLO NÁS".

Chcete vědět více

11.05.2020

Obnovení provozu MŠ

Na základě dosavadního příznivého vývoje epidemiologické situace a po projednání se zřizovatelem se obnovil provoz MŠ od 18. května 2020.   Organizace předškolního vzdělávání v období do konce školního roku 2019/2020    1. Při…

18.09.2018

Rovnost příležitostí ke vzdělávání MŠ Kunčina II

Rovnost příležitostí ke vzdělávání MŠ Kunčina II, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009739   Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských…

31.08.2018

Rovnost příležitostí ke vzdělávání v MŠ Kunčina

  Název projektu: Rovnost příležitostí ke vzdělávání v MŠ Kunčina   Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001097   Od 1.9.2016 do 31.8.2018 naše škola čerpala…

Srpen 2020

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Promo video

Další aktuality

30.06.2020

Přání

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ LÉTO

 

A PO PRÁZDNINÁCH

 

SE TĚŠÍME NA VIDĚNOU!

 

 

KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ MŠ KUNČINA

18.05.2020

Hrací středy

VÁŽENÍ ZÁJEMCI, 

 

HRACÍ STŘEDY PRO RODIČE S DĚTMI RUŠÍME DO ODVOLÁNÍ Z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ, ABY JSME ZAMEZLI PŘÍPADNÉMU ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19.

 

Děkuji za pochopení.

 

Bc. Hana Fafílková   

15.05.2020

PODĚKOVÁNÍ

Jménem našich zaměstnanců děkuji starostovi, panu  Bc. Miroslavu Kubínovi, Pardubickému kraji a firmě ULTRAMED s.r.o. za darované dezinfekce, bezkontaktní teploměry, jednorázové roušky a ochranné obličejové štíty.

Vstřícné pomoci si velmi vážíme. Usnadnila nám obnovení provozu, zvláště v době, kdy je po těchto prostředcích velká poptávka. 

 

Za MŠ Bc. Hana Fafílková

 

    

11.05.2020

Obnovení provozu MŠ

Na základě dosavadního příznivého vývoje epidemiologické situace a po projednání se zřizovatelem se obnovil provoz MŠ od 18. května 2020.

 

Organizace předškolního vzdělávání v období do konce školního roku 2019/2020 

 

1. Při prvním vstupu do MŠ předkládá zákonný zástupce dítěte tato podepsaná prohlášení:

 

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost apod.), 

 

 • písemné seznámení s  vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví - je k dispozici na našem webu v záložce "Naše školka" - "Ke stažení" nebo v šatně dětí v listinné podobě.

 

2. Doplňující podmínky provozu mateřské školy a hygienická opatření po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení

 

 • Před MŠ a v šatně organizaci pohybu osob zajišťuje školnice tak, aby minimalizovala velké shromažďování osob před školou i v šatně, zajistila dodržování 2 metrových odstupů a povinnost zakrytí nosu a úst  s výjimkou osob stanovených v opatření Ministerstva zdravotnictví (dále MZCR).

 

 • Před vstupem do budovy může být osobám orientačně měřena teplota.

 

 •  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 NESMÍ DO MŠ VSTOUPIT!

 

 •  Pedagogové orientačně měří dětem tělesnou teplotu bezkontaktními teploměry v průběhu dne.

 

 • Doprovázející osoba se pohybuje v prostorech MŠ vždy s rouškou, a to na nezbytně nutnou dobu (pokud možno, žádáme, aby dítě/děti  doprovázel jen  jeden člen domácnosti.

 

 • Děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostoru MŠ nosit nemusí.  

 

 • Neprodleně po  přezutí a převlečení si musí každý důkladně umýt ruce tekutým mýdlem a vodou (20-30 sekund) před vstupem do tříd.

 

 • Aktivity s dětmi jsou organizovány tak, aby bylo možné větší část dne trávit na školní zahradě - prosíme, přizpůsobte tomu oblečení a obuv dětí.

 

 •  Pokud dítě v průběhu dne v MŠ vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření ředitelka či pověřená osoba informuje  spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti či na školní zahradu s  povinným nošení roušek, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 

 • Pokud se projeví příznaky onemocnění COVID-19 u zaměstnance MŠ v průběhu práce, školu neprodleně opustí v požadovaném odstupu s použitím roušky. Děti i pedagogové pokud možno změní výuku na pobyt venku či v jiné místnosti s povinným nošením roušek do kud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance.

 

 •  Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky.

 

 •  Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

 

 •  Rukavice používají zaměstnanci při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů apod.

 

 • Větrání se uskutečňuje minimálně jednou za hodinu na 5 minut ve všech místnostech.

 

 • Dezinfekce povrchů, které používá velký počet lidí, je prováděna několikrát denně. Důkladné čištění místností a vyprazdňování odpadkových košů je prováděno nejméně jednou denně. Po dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.

 

 •  Školní stravování je zajištěno za zvýšených hygienických podmínek  v běžné podobě, s výjimkou sebeobsluhy dětí - všechny pokrmy dětem vydává personál včetně čistých příborů.

 

 Děkujeme za pochopení a spolupráci při dodržování doplněných provozních podmínek ochraňující zdraví dětí i nás všech.

 

Za MŠ Bc. Hana Fafílková

01.05.2020

UZAVŘENÍ MŠ

V období hlavních prázdnin bude MŠ uzavřena od 13.7. do 14.8.2020.

Provoz MŠ bude omezen v měsíci červenci a srpnu pouze na pracoviště v Kunčině.  

 

Za MŠ Bc. Hana Fafílková

 

  

 

 

30.04.2020

Zpráva pro rodiče a děti

 

Vážení rodiče, milé děti,

 

jelikož jsme se již delší dobu neviděli, budeme rády, když získané vědomosti, dovednosti a návyky budete nadále procvičovat a upevňovat i v domácím prostředí. Pro domácí procvičování se Vám budeme snažit vytvářet na naší webové stránce nabídky podle třídních vzdělávacích programů. Budou uloženy v záložce "Galerie".

 

Rodičům předškoláků připomínáme, že v záložce ke stažení je dokument "Desatero pro rodiče předškoláka".

 

Bedlivě sledujeme aktuální dění a vyhodnocujeme rizika otevření mateřské školy. Jakmile budeme znát termín, budeme Vás neprodleně informovat.   

Máte-li jakékoli náměty, požadavky či potřeby budeme rádi, když nám je sdělíte.

 

Posíláme pozdravy ze školky a věříme se brzy uvidíme,

paní učitelky Hana, Zuzana, Alžběta, Lenka, Alena a Marie    

 

25.03.2020

Placení stravného

Zálohu na stravné na další měsíc bude vedoucí ŠJ vybírat až po otevření MŠ.

 

Děkuji za pochopení.

 

Za MŠ Bc. Hana Fafílková

13.03.2020

ZPRÁVA PRO RODIČE PŘIHLÁŠENÉ NA JARNÍ TVOŘENÍ V MŠ

 

Jarní tvoření pro rodiče s dětmi plánované na obou pracovištích se z důvodu nepříznivě se vyvíjející situace ohledně šíření koronaviru RUŠÍ. 

 

Děkujeme za pochopení.

 

Za MŠ Hana Fafílková

Jídelníček
Poslední fotogalerie
Hurá, budou prázdniny

10.07.2020

Hurá, budou prázdniny

1 fotografií

Nepřehlédněte
Obnovení provozu MŠ

11.05.2020

Obnovení provozu MŠ

Na základě dosavadního příznivého vývoje epidemiologické situace a po projednání se zřizovatelem se obnovil provoz MŠ od 18. května 2020.   Organizace předškolního vzdělávání v období do konce…

Náš personál

Bc. Hana Fafílková
Bc. Hana Fafílková

Ředitelka MŠ

Zuzana Sýkorová, DiS
Zuzana Sýkorová, DiS

Zástupce ředitelky

Renáta Mášová
Renáta Mášová

Školnice-uklízečka - pracoviště Kunčina

Jana Smolíková
Jana Smolíková

Vedoucí školní jídelny

Petr Jančí
Petr Jančí

Kuchař

Marie Přívratská
Marie Přívratská

Učitelka - pracoviště Nová Ves

Ivana Turická
Ivana Turická

Školnice-uklízečka, pomocná kuchařka - pracoviště Nová Ves

Alžběta Marková, DiS
Alžběta Marková, DiS

učitelka - pracoviště Kunčina

Mgr. Alena Neznajová, DiS
Mgr. Alena Neznajová, DiS

Učitelka - pracoviště Nová Ves

Monika Pařilová
Monika Pařilová

Pomocná kuchařka, školnice-uklízečka - pracoviště Kunčina a Nová Ves

Andrea Klimešová
Andrea Klimešová

Školnice-uklízečka - pracoviště Kunčina

Daniela Rotsčidlová
Daniela Rotsčidlová

chůva, školní asistent

Jiří Procházka
Jiří Procházka

Pomocný dělník VPP

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 99 632
Posledních 30 dnů: 868 | Posledních 7 dnů: 203 | Posledních 24h: 26

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz