Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324

ms.kuncina@seznam.cz

 

 

 

 

 

Provozní doba MŠ: po-pá 6.00-16.00 hod.
 

Personál

Vedení

Bc. Hana Fafílková

Ředitelka MŠ

739452197
ms.kuncina@seznam.cz; mskuncina@mskuncina.cz

Nejvyšší dosažené vzdělání - Ostravská univerzita v Ostravě - obor Učitelství pro mateřské školy. Další vzdělávání pedagogického pracovníka - Studium pro ředitele škol a školských zařízení; Logopedická prevence; Polytechnické vzdělávání v MŠ; jazykový kurz anglického jazyka úrovně A1 - "Jazyky hrou"; Den ve třídě Začít spolu na MŠ; Zdravá výživa v ŠVP a stravování v MŠ; Velké kouzlení s jógou; Bezpečné provozování dětských hřišť a sportovních hřišť; Didaktika práce s ICT v MŠ; Prevence a řešení šikany, kyberšikany v podmínkách školy; Nadané děti v MŠ a možnosti práce s nimi; Jak pracovat na MŠ v HV podle RVP a jak si vytvořit ŠVP; Metoda dobrého startu; Ředitel koučem - koučovací styl vedení školy, Školení první pomoci - Neodkladná resuscitace a náhlé stavy se zaměřením na dětský věk, Podpora pedagogů při realizaci ŠVP v MŠ, Specifika práce s dvouletými dětmi; VÝCPED aneb účinná pomoc a podpora nejen pro děti s výchovnými problémy; Strategické řízení a plánování ve školách; Vzdělávací program Začít spolu - základní kurz pro učitele MŠ; Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

Jana Smolíková

Vedoucí školní jídelny

739452198
mskuncina@seznam.cz; j.smolikova@mskuncina.cz

Absolvovaná vzdělávání - Hygienické předpisy pro školní stravování; Školský zákon, vyhláška o školním stravování; Předpisy pro závodní stravování; Výživa a výživová doporučení; Spotřební koš pro školní stravování; Hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení školního stravování; Zásady racionální výživy dětí, pestrost stravy; Zdraví na talíři

Učitelky

Zuzana Sýkorová, DiS

učitelka

Nejvyšší dosažené vzdělání - Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola - Litomyšl, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Další vzdělávání pedagogického pracovníka - Dětská jóga, Roční jazykový metodický kurz pro výuku Aj, Školení první pomoci - Neodkladná resuscitace a náhlé stavy se zaměřením na dětský věk, Práce s dětmi, které nastoupí do MŠ před třetím rokem věku, Polytechnická výchova - práce s odpadním materiálem v MŠ, Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ, Individualizace práce v MŠ, Méně znamená více aneb vzdělávací příležitosti v MŠ, Nenásilná komunikace a respektující přístup, Ekohry v MŠ, Logopedický asistent - primární logopedie ve školství; Vzdělávací program Začít spolu - základní kurz pro učitele MŠ

Alžběta Marková, DiS

učitelka

Nejvyšší dosažené vzdělání - Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola - Litomyšl, obor Předškolní pedagogika. Další vzdělávání - Matematická pregramotnost v MŠ,

Mgr. Alena Neznajová, DiS

Učitelka

739155616
a.neznajova@mskuncina.cz

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta: Pedagogická Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VOŠP a SPgŠ Litomyšl Studijní obor: Pedagogika specifických činností ve volném čase - Speciální pedagogika. Další vzdělávání - Hravá jóga pro děti předškolního věku, Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, impulzivitu, ztrátu motivace, Matematická pregramotnost v MŠ, Logopedický asistent - primární logopedie ve školství

Bc. Lenka Bártová, DiS

učitelka

Nejvyšší dosažené vzdělání - Univerzita Jana Amose Komenského Praha - studijní obor Speciální pedagogika-vychovatelství, Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola - Litomyšl, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Další vzdělávání - Seznámení s muzioterapeutickými přístupy, metodami a se základy muzikoterapeutických technik, Vítání jara - Hudební dárky pro maminky

Mgr. Andrea Stupková Šiborová

učitelka

Nejvyšší dosažené vzdělání - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Šárka Kalinová, DiS

učitelka

Ostatní zaměstnanci

Jana Smolíková

Ekonom

Renáta Kubínová

Školnice-uklízečka - pracoviště Kunčina

Marie Topinková

Kuchařka

Ivana Turická

Školnice-uklízečka, pomocná kuchařka - pracoviště Nová Ves

Monika Slezáková

Pomocná kuchařka, školnice-uklízečka - pracoviště Kunčina a Nová Ves

V současné době na rodičovské dovolené.

Šárka Kalinová, DiS

Školnice-uklízečka, pomocná kuchařka

zástup za RD

Zdeňka Klíčová

pomocná kuchařka

Březen 2023

Promo video
Jídelníček
Poslední fotogalerie
workshop

03.03.2023

workshop

5 fotografií

Nepřehlédněte
Digitalizujeme školu

01.12.2022

Digitalizujeme školu

V rámci Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie -  Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení…

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS  Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 154 722
Posledních 30 dnů: 2 375 | Posledních 7 dnů: 534 | Posledních 24h: 73

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz