Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324
ms.kuncina@seznam.cz

 

 

Pracovní doba MŠ Kunčina: po-pá 6.30-16.00 hod.
MŠ Nová Ves: po-pá 6.30-16.00 hod.

Náš školní vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program nese název „PUTUJEME SE SLUNÍČKEM A OBJEVUJEME SVĚT OKOLO NÁS“.

Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, doplňuje rodinnou výchovu a zajišťuje dětem odbornou péči. Vede děti k získávání základů klíčových kompetencí, které budou nadále v životě rozvíjet.

Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu je rozdělen do pěti integrovaných bloků, které člení pedagogové do třídních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání (dále i TVP PV) ve formě témat a podtémat tak, aby učení bylo pro dítě co nejpřirozenější. Vzdělávací obsah vychází z přirozeného cyklu ročních období, přírodních i společenských situací s nimi spojených, z přirozeného kontextu života předškolních dětí. Zohledňuje naše prostředí vesnice, kde mají děti možnost pozorovat nejen proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích, ale i účastnit se lidových zvyků s nimi spojených. Učí děti chápat, že všechno se vším souvisí, neustále se mění, vyvíjí a navzájem ovlivňuje. Umožňuje dětem zpracovávat jejich životní zkušenosti, rozvíjí jejich fantazii, iniciativu a sebevědomí. Jednotlivé plánované integrované bloky a následná témata mohou měnit nepředvídatelné situace, které děti zaujmou (např.: narození sourozence, výměna topení…). Vzdělávací obsah je dětem nabízen v podobě činností a příležitostí prostřednictvím vzdělávací nabídky. Ke každému integrovanému bloku jsou přiřazeny klíčové kompetence, které vyjadřují, k čemu chceme dítě dovést. Ty pak naplňujeme prostřednictvím dílčích cílů a konkretizovaných očekávaných výstupů PV, které jsou rozpracovány TVP PV. Pedagogové si stanoví konkrétní cíle a činnosti ve formě nabídky. Třídní vzdělávací program je dopředu určen jen rámcově, pedagogové jej dotváří v průběhu školního roku. Při plánování mají na zřeteli znalost a složení dětských kolektivů i potřeby jednotlivých dětí. Činnosti, kterým se věnujeme denně (hygiena, stolování…) neplánujeme jako činnost, ale zahrnujeme je do činností, při nichž se dítě vzdělává v průběhu každého dne (dále zpracováno v TVP PV). Snažíme se plánovat, uskutečňovat a hodnotit společně s dětmi.

Únor 2020

Promo video
Jídelníček
Poslední fotogalerie
Hádej, čím jsem?

14.02.2020

Hádej, čím jsem?

26 fotografií

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS  Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 90 426
Posledních 30 dnů: 1 969 | Posledních 7 dnů: 420 | Posledních 24h: 63

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz