Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324
ms.kuncina@seznam.cz

 

 

Pracovní doba MŠ Kunčina: po-pá 6.30-16.00 hod.
MŠ Nová Ves: po-pá 6.30-16.00 hod.

Integrované tematické bloky

1.) Sluníčko u nás ve školce

Doporučený termín realizace – září

 Záměry integrovaného tematického celku:

V tomto tematickém celku se nově nastupující děti seznámí s prostředím MŠ, režimem a kamarády. Protože se utváří nové kolektivy, všechny děti se budou včleňovat do své skupiny a rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí. Budou si osvojovat a upevňovat zdvořilostní návyky. Uvědomovat si sama sebe a druhé. Budou si uvědomovat, učit se vyjadřovat a pojmenovávat vlastní emoce i emoce druhých. Vytvoří společně s učitelkou a ostatními dětmi pravidla soužití, která budou dodržovat. Budou rozvíjet schopnost sebeobsluhy, znát své značky k uložení osobních věcí. Učit se vytvářet zdravé životní návyky. Rozvíjet orientaci v prostředí MŠ i v obci. Posilovat kladné vztahy ke kamarádům, k mateřské škole, k domovu, k rodině a prostředí.

 

2.) Podzimní putování

Doporučený termín realizace – říjen až listopad

Záměry integrovaného tematického celku:

V tomto tematickém celku se děti seznámí s druhy podzimních plodů a přírodnin, s podzimními pracemi na polích i v zahradách, s podzimními tradicemi a hrami. Připraví si chutné pokrmy ze zeleniny a ovoce. Budou se učit vnímat krásy a barevnosti podzimu i změny v přírodě. Seznámí se s charakteristikou podzimního období a počasí. Osvojí si poznatky o těle a zdraví. Upevní si zdravé životní návyky.

 

3.) Zima a její čas

Doporučený termín realizace – prosinec až únor

Záměry integrovaného tematického celku:

Cílem tematického celku je obeznámit děti se zvyky a tradicemi vztahujícími se k vánočnímu období a masopustu. Seznámit je s knihou, jejím významem a probudit u nich pozitivní vztah ke knihám. Učit je poznávat a pojmenovat charakteristické znaky zimního počasí. Pozorovat zimní přírodu a život v ní. Seznámit je s některými zimními sporty a jejich vlivem na zdraví. Obeznámit je s některými druhy povolání, což je přiměje vážit si práce ostatních. Naučit je samostatnému vystupování. Uvědomovat si a pojmenovat denní, týdenní, měsíční a roční časové cykly.

 

4.) Jarní putování

Doporučený termín realizace – březen až květen

Záměry integrovaného tematického celku:

V uvedeném tematickém celku budou děti pozorovat a charakterizovat projevy jarního období a počasí. Dále budou pozorovat proměny jarní přírody, čímž u nich bude vytvářen přátelský vztah k přírodě. Naučí se poznávat a pojmenovat jarní květiny. Seznámí se s některými zvířaty a jejich mláďaty. Objeví charakteristické znaky živé a neživé přírody. Naučí se třídit odpad a ozřejmí si význam recyklace. Předškolní dětí se připraví k zápisu do prvních tříd, osvojí si elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkci, budeme u nich vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení. Obeznámí se s jarními svátky a jejich oslavami (Velikonoce, Den matek, Mezinárodní den dětí). Uvědomí si význam rodiny a jejich místa v ní.

 

5.) Co přináší léto?

Doporučený termín realizace - červen až srpen

Záměry integrovaného tematického celku:

Cílem integrovaného bloku je seznámit děti s pravidly bezpečnosti doma i na ulici a umět je využít v praktickém životě. Osvojí si znalosti o způsobech cestování a dopravních prostředcích. Přiblíží si poznatky o místě, kde žijí i o jiných kulturách. Posílí hodnotu vlastenectví. Obeznámí se s planetou Zemí a Vesmírem. Seznámí se s projevy letního počasí, proměnou přírody v letním období, charakteristickými letními pracemi a činnostmi.

 

Podrobněji viz ŠVP PV umístěný na chodbách MŠ

 

 

Květen 2020

Promo video
Jídelníček
Poslední fotogalerie
Vesmír, planeta Země

22.05.2020

Vesmír, planeta Země

39 fotografií

Nepřehlédněte
Obnovení provozu MŠ

11.05.2020

Obnovení provozu MŠ

Na základě dosavadního příznivého vývoje epidemiologické situace a po projednání se zřizovatelem se obnovil provoz MŠ od 18. května 2020.   Organizace předškolního vzdělávání v období do konce…

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS  Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 96 233
Posledních 30 dnů: 1 808 | Posledních 7 dnů: 390 | Posledních 24h: 70

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz