Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324
ms.kuncina@seznam.cz

 

 

Pracovní doba MŠ Kunčina: po-pá 6.30-16.00 hod.
MŠ Nová Ves: po-pá 6.30-16.00 hod.

Integrované tematické bloky

1.) Sluníčko u nás ve školce

Doporučený termín realizace – září

 Záměry integrovaného tematického celku:

V tomto tematickém celku se nově nastupující děti seznámí s prostředím MŠ, režimem a kamarády. Protože se utváří nové kolektivy, všechny děti se budou včleňovat do své skupiny a rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí. Budou si osvojovat a upevňovat zdvořilostní návyky. Uvědomovat si sama sebe a druhé. Budou si uvědomovat, učit se vyjadřovat a pojmenovávat vlastní emoce i emoce druhých. Vytvoří společně s učitelkou a ostatními dětmi pravidla soužití, která budou dodržovat. Budou rozvíjet schopnost sebeobsluhy, znát své značky k uložení osobních věcí. Učit se vytvářet zdravé životní návyky. Rozvíjet orientaci v prostředí MŠ i v obci. Posilovat kladné vztahy ke kamarádům, k mateřské škole, k domovu, k rodině a prostředí.

 

2.) Podzimní putování

Doporučený termín realizace – říjen až listopad

Záměry integrovaného tematického celku:

V tomto tematickém celku se děti seznámí s druhy podzimních plodů a přírodnin, s podzimními pracemi na polích i v zahradách, s podzimními tradicemi a hrami. Připraví si chutné pokrmy ze zeleniny a ovoce. Budou se učit vnímat krásy a barevnosti podzimu i změny v přírodě. Seznámí se s charakteristikou podzimního období a počasí. Osvojí si poznatky o těle a zdraví. Upevní si zdravé životní návyky.

 

3.) Zima a její čas

Doporučený termín realizace – prosinec až únor

Záměry integrovaného tematického celku:

Cílem tematického celku je obeznámit děti se zvyky a tradicemi vztahujícími se k vánočnímu období a masopustu. Seznámit je s knihou, jejím významem a probudit u nich pozitivní vztah ke knihám. Učit je poznávat a pojmenovat charakteristické znaky zimního počasí. Pozorovat zimní přírodu a život v ní. Seznámit je s některými zimními sporty a jejich vlivem na zdraví. Obeznámit je s některými druhy povolání, což je přiměje vážit si práce ostatních. Naučit je samostatnému vystupování. Uvědomovat si a pojmenovat denní, týdenní, měsíční a roční časové cykly.

 

4.) Jarní putování

Doporučený termín realizace – březen až květen

Záměry integrovaného tematického celku:

V uvedeném tematickém celku budou děti pozorovat a charakterizovat projevy jarního období a počasí. Dále budou pozorovat proměny jarní přírody, čímž u nich bude vytvářen přátelský vztah k přírodě. Naučí se poznávat a pojmenovat jarní květiny. Seznámí se s některými zvířaty a jejich mláďaty. Objeví charakteristické znaky živé a neživé přírody. Naučí se třídit odpad a ozřejmí si význam recyklace. Předškolní dětí se připraví k zápisu do prvních tříd, osvojí si elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkci, budeme u nich vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení. Obeznámí se s jarními svátky a jejich oslavami (Velikonoce, Den matek, Mezinárodní den dětí). Uvědomí si význam rodiny a jejich místa v ní.

 

5.) Co přináší léto?

Doporučený termín realizace - červen až srpen

Záměry integrovaného tematického celku:

Cílem integrovaného bloku je seznámit děti s pravidly bezpečnosti doma i na ulici a umět je využít v praktickém životě. Osvojí si znalosti o způsobech cestování a dopravních prostředcích. Přiblíží si poznatky o místě, kde žijí i o jiných kulturách. Posílí hodnotu vlastenectví. Obeznámí se s planetou Zemí a Vesmírem. Seznámí se s projevy letního počasí, proměnou přírody v letním období, charakteristickými letními pracemi a činnostmi.

 

Podrobněji viz ŠVP PV umístěný na chodbách MŠ

 

 

Srpen 2020

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Promo video
Jídelníček
Poslední fotogalerie
Hurá, budou prázdniny

10.07.2020

Hurá, budou prázdniny

1 fotografií

Nepřehlédněte
Obnovení provozu MŠ

11.05.2020

Obnovení provozu MŠ

Na základě dosavadního příznivého vývoje epidemiologické situace a po projednání se zřizovatelem se obnovil provoz MŠ od 18. května 2020.   Organizace předškolního vzdělávání v období do konce…

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 99 632
Posledních 30 dnů: 866 | Posledních 7 dnů: 202 | Posledních 24h: 23

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz