Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324

ms.kuncina@seznam.cz

 

 

 

 

 

Provozní doba MŠ: po-pá 6.00-16.00 hod.
 

Naše MŠ

CHARAKTERISTIKA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Naše vesnická Mateřská škola leží v obci Kunčina nedaleko města Moravská Třebová. Podle zmínky z kroniky obce byla Mateřská škola v Kunčině zřízena, pro děti pracujících matek v roce 1951 a umístěna v budově bývalé ZDŠ na čísle popisném 90 pod jednotným vedením pana řídícího Oldřicha Otruby. V pamětní knize Mateřské školy v Kunčině se první zápis datuje od školního roku 1962/1963. Podle obecní kroniky se však již v době školního roku 1960/1961 školka osamostatnila a přestěhovala do prostor nynější budovy čísla popisného 88, která taktéž dříve byla základní školou. Vedením MŠ byla pověřena paní Lída Kašparová. Jako učitelka zde působila paní Alena Sedláková. V MŠ se nacházely dvě třídy a lehárna. Jedna třída sloužila jako jídelna, druhá jako herna. V přízemí budovy byla umístěna Poradna pro matky. Školní zahrada při MŠ byla rozdělena na travnatou plochu, hřiště a zeleninovou předzahrádku. Hygienické zařízení, bylo podle dobových zpráv nevyhovující a rekonstruovalo se v pozdějších letech. Od 1. září 1987 došlo ke sloučení Mateřské školy Kunčina s Mateřskou školou v Nové Vsi. Ředitelství bylo umístěno v Mateřské škole Kunčina a ředitelkou v té době byla paní Hana Pustinová. Od 1. 1. 2003 přešla Mateřská škola v Kunčině do právní subjektivity. Nyní je tedy Mateřská škola Kunčina příspěvkovou organizací zřizovanou obcí. Tvoří ji dvě pracoviště, z nichž hlavní pracoviště se nachází v samotné obci Kunčina a odloučené pracoviště je umístěno v přidružené obci Nová Ves. Má zřízeny tři věkově heterogenní třídy s celodenním provozem, z nichž dvě jsou umístěny v Mateřské škole v Kunčině a jedna na odloučeném pracovišti v Nové Vsi. Klidné vesnické prostředí a nedaleký les nám skýtají mnoho příležitostí k poznávání přírody i života na vsi, čehož aktivně využíváme při plánování jednotlivých témat ve školním vzdělávacím programu (dále ŠVP). V letošním školním roce 2022/2023 je zapsáno do MŠ 64 dětí, z toho 44 dětí na pracovišti v Kunčině a 20 dětí na pracovišti v Nové Vsi.

Mateřská škola v Kunčině

V Kunčině je MŠ umístěna ve starší jednopatrové budově s velkou oplocenou zahradou. Budova je vytápěna ústředním topením na plyn. V přízemí se nachází jídelna, kuchyň, sklad potravin, herna k pohybovým, tanečním a dramatickým aktivitám, šatna pro děti, šatna a WC pro personál, kde je umístěn i kotel. V prvním patře je sklad pomůcek, ředitelna, WC i umývárna pro děti a dvě třídy. Jednotlivé třídy jsou věkově heterogenní, přičemž do I. třídy jsou umísťovány děti od 2 do 4 let a do II. třídy děti od 4 do 6/7 let. Škola je vyzdobena pracemi dětí, které se obměňují podle ročního období. Prostory MŠ jsou průběžně vybavovány a modernizovány. Na vybavení a modernizaci MŠ se významně podílí kromě zřizovatele i rodiče a podnikatelé. V době letních prázdnin roku 2010 byly vyměněny na budově MŠ stávající okna za plastová. V období letních prázdnin 2014 proběhla ve spolupráci s obcí v MŠ velká rekonstrukce – byla opravena střecha budovy, v 1. patře byla umístěna výlevka a sprcha pro děti, opraveny zdi v 1. třídě a na chodbě i schodišti, byla zhotovena denní místnost a sociální zařízení pro zaměstnance, suchý sklad potravin, zrekonstruována technická místnost a školní jídelna i herna, položena nová podlahová krytina v přízemí na chodbě a ve skladu, byla vybudována venkovní terasa, venkovní dětské WC, sklad hraček a nářadí, byl přemístěn vchod do MŠ tam, kde podle kroniky původně byl (pod historický nápis) a bylo vybudováno parkoviště před budovou MŠ. V tomto roce byl též pořízen nábytek do třídy Včeliček. O hlavních prázdninách v roce 2015 byla díky zřizovateli zrekonstruována školní kuchyň a  vybavena digestořemi, konvektomatem a myčkou na nádobí. V době letních práznin roku 2016 proběhla výměna osvětlení ve školní jídelně a v herně tak, aby odpovídala hygienickým požadavkům a na obou pracovištích MŠ byl ve spolupráci s obcí instalován zabezpečovací systém v podobě videovrátných tak, aby se zamezilo případnému vstupu nežádoucích osob a zvýšila se fyzická a psychická bezpečnost dětí i zaměstnanců. Do třídy Berušek byl opatřen nový nábytek. V období letních prázdnin 2017 bylo na pracovišti v Kunčině za účasti obce zrekonstruováno topení, včetně výměny plynového kotle. Dále bylo odstraněno umakartové obložení v obou třídách a provedena oprava stěn a výmalba tříd. Do třídy Včeliček byl položen nový koberec. Ve spolupráci s obcí se také podařilo dokončit projekt na obnovu dětských hřišť a na naší zahradu byly umístěny prvky – vzduchová trampolína, řetězový chodník a pružinové houpadlo. V červenci a srpnu 2019 byla v součinosti s obcí kompletně zrekonstruována školní jídelna a v budově byl intalován zabezpečovací systém Jablotron 100 pro zvýšení bezpečnosti a ochranu majetku. Součástí MŠ je velká školní zahrada, která skýtá pestré možnosti využití, především pro rozvoj pohybových aktivit dětí a environmentální výchovy. Na vybavení zahrady se významně podílí rodiče, kteří již dětem darovali v roce 2012 prolézačku  "Housenku" a dřevěnou lavici "Autíčko", v roce 2013 houpadlo "Koně" a zastřešení pískoviště, v roce 2015 houpačku "Hnízdo", "Šeptandu" a "Tačitadlo" (tabuli s počítadlem), v roce 2016 "Nakladač pro hry v písku", v roce 2017 "Váhy na písek", "Bludiště na pružině".  

Mateřská škola v Nové Vsi

Odloučené pracoviště v Nové Vsi je umístěno ve staré podkrovní vilce s oplocenou zahradou. Budova je vytápěna ústředním topením na plyn. V přízemí je umývárna a WC pro děti, WC pro personál, kotelna, šatna pro děti, lehárna, třída a herna. Třídu navštěvují děti věkově heterogenní. V podkroví je jídelna a kuchyňka, která slouží k přípravě svačin a výdeji dovážených obědů z kuchyně Mateřské školy v Kunčině. Pracoviště je průběžně dovybavováno a modernizováno ve spolupráci se zřizovatelem, rodiči a ostatními partnery. Prostory MŠ byly v průběhu letních prázdnin 2012 významně rekonstruovány. Budova byla osazena novými plastovými okny a dveřmi, vstupní chodba byla přestavěna, umývárna a WC byly kompletně zrekonstruovány, dále byly opraveny podlahy v některých místnostech včetně jejich pokrytí, byla provedena též rekonstrukce elektroinstalace včetně výmalby prostor. V roce 2014 byla zhotovena nová šatna pro děti. O prázdninách v roce 2016 byla ve spolupráci s obcí vybudována na školní zahradě pergola pro bobyt dětí na školní zahradě. V červenci 2017 v rámci spolupráce s obcí na projektu na obnovu dětských hřišť byla na školní zahradu umístěna lezecí věž. V tomto roce byl také pořízen nový nábytek ve třídě. V době letních práznin roku 2018 byla vyměněna vchodová branka i brána za nové. Škola je vyzdobena pracemi dětí, které se obměňují podle ročního období. K mateřské škole přísluší i školní zahrada pro rozvoj především pohybové aktivity dětí. K pestrému vybavení významně přispěli rodiče dětí, kteří dětem pořídili roku 2013 herní sestavu se skluzavkou, v roce 2014 pružinové houpadlo "Medvěda", v roce 2015 tabule na malování, v roce 2017 houpačku "Hnízdo", v roce 2019 polohovací zakrytí a zastínění pískoviště.    

Duben 2024

Promo video
Poslední fotogalerie
V cizí kůži

07.03.2024

V cizí kůži

5 fotografií

Nepřehlédněte
Digitalizujeme školu

01.12.2022

Digitalizujeme školu

V rámci Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie -  Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení…

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS  Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 179 089
Posledních 30 dnů: 2 117 | Posledních 7 dnů: 616 | Posledních 24h: 82

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz