Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324

ms.kuncina@seznam.cz

 

 

 

 

 

Provozní doba MŠ: po-pá 6.00-16.00 hod.
 

Personál

Vedení

Bc. Hana Fafílková

Ředitelka MŠ

739452197
ms.kuncina@seznam.cz; mskuncina@mskuncina.cz

Nejvyšší dosažené vzdělání - Ostravská univerzita v Ostravě - obor Učitelství pro mateřské školy. Další vzdělávání pedagogického pracovníka - Studium pro ředitele škol a školských zařízení; Logopedická prevence; Polytechnické vzdělávání v MŠ; jazykový kurz anglického jazyka úrovně A1 - "Jazyky hrou"; Den ve třídě Začít spolu na MŠ; Zdravá výživa v ŠVP a stravování v MŠ; Velké kouzlení s jógou; Bezpečné provozování dětských hřišť a sportovních hřišť; Didaktika práce s ICT v MŠ; Prevence a řešení šikany, kyberšikany v podmínkách školy; Nadané děti v MŠ a možnosti práce s nimi; Jak pracovat na MŠ v HV podle RVP a jak si vytvořit ŠVP; Metoda dobrého startu; Ředitel koučem - koučovací styl vedení školy, Školení první pomoci - Neodkladná resuscitace a náhlé stavy se zaměřením na dětský věk, Podpora pedagogů při realizaci ŠVP v MŠ, Specifika práce s dvouletými dětmi; VÝCPED aneb účinná pomoc a podpora nejen pro děti s výchovnými problémy; Strategické řízení a plánování ve školách; Vzdělávací program Začít spolu - základní kurz pro učitele MŠ; Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku, Respirační onemosnění - rýma, kašel u dítěte v MŠ aneb jak se k tomu má mateřská škola postavit, Novely právních předpisů ve školství, Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku, Bádáme a experimentujeme v mateřské škole, Psychická odolnost pedagoga v kostce, Komunikace jako základní nástroj vztahů na pracovišti, Pracujeme v týmu, pracujeme v něm rádi, Formativní hodnocení v mateřské škole, Digitalizace v praxi MŠ, Dítě-cizinec v MŠ, Dítě s poruchou vztahové vazby ve školním prostředí, Rušivé chování v MŠ, Hodnocení s rozumem (evaluační činnost v MŠ), Skupinová intervize PV - Jak to všechno unést aneb psychohygiena učitele

Jana Smolíková

Vedoucí školní jídelny

739452198
mskuncina@seznam.cz; j.smolikova@mskuncina.cz

Absolvovaná vzdělávání - Hygienické předpisy pro školní stravování; Školský zákon, vyhláška o školním stravování; Předpisy pro závodní stravování; Výživa a výživová doporučení; Spotřební koš pro školní stravování; Hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení školního stravování; Zásady racionální výživy dětí, pestrost stravy; Zdraví na talíři

Pedagogický zaměstnanec

Zuzana Sýkorová, DiS

učitelka

Nejvyšší dosažené vzdělání - Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola - Litomyšl, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Další vzdělávání pedagogického pracovníka - Dětská jóga, Roční jazykový metodický kurz pro výuku Aj, Školení první pomoci - Neodkladná resuscitace a náhlé stavy se zaměřením na dětský věk, Práce s dětmi, které nastoupí do MŠ před třetím rokem věku, Polytechnická výchova - práce s odpadním materiálem v MŠ, Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ, Individualizace práce v MŠ, Méně znamená více aneb vzdělávací příležitosti v MŠ, Nenásilná komunikace a respektující přístup, Ekohry v MŠ, Logopedický asistent - primární logopedie ve školství; Vzdělávací program Začít spolu - základní kurz pro učitele MŠ, Jak pracovat s talentem u dětí, Rozvoj předmatematických dovedností v prostředí Hejného metody, Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ, Konflikty - řešení modelových situací z praxe, Tablet - nová technologie interaktivního vzdělávání v MŠ, Podpora autoevaluace mateřské školy s využitím systému InspIS ŠVP, Psychická odolnost pedagoga v kostce, Komunikace jako základní nástroj vztahů na pracovišti, Pracujeme v týmu, pracujeme v něm rádi, Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku, Učitel koučem

Alžběta Marková, DiS

učitelka

Nejvyšší dosažené vzdělání - Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola - Litomyšl, obor Předškolní pedagogika. Další vzdělávání - Matematická pregramotnost v MŠ, Čtenářská pregramotnost v praxi, Osobnostně sociální rozvoj v praxi pedagoga, Jak stanovovat hranice dětem i rodičům, Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku, Školení první pomoci, Jóga ve vzdělávacím systému, Školní zralost a zápis do školy, Rozvoj digitální gramotnosti v mateřské školy, Limity jejich vliv na vývoj dítěte

Mgr. Alena Neznajová, DiS

Učitelka

739155616
a.neznajova@mskuncina.cz

Nejvyšší dosažené vzdělání - Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta: Pedagogická, Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol; VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Studijní obor: Pedagogika specifických činností ve volném čase - Speciální pedagogika. Další vzdělávání - Hravá jóga pro děti předškolního věku, Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, impulzivitu, ztrátu motivace, Matematická pregramotnost v MŠ, Logopedický asistent - primární logopedie ve školství, Jak stanovovat hranice dětem i rodičům, Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ, Školení první pomoci, Edukačně stimulační program pro předškoláky, Hodnocení s rozumem (evaluační činnost v MŠ), Skupinová intervize PV - Jak to všechno unést aneb psychohygiena učitele, Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku

Bc. Lenka Bártová, DiS

učitelka

Nejvyšší dosažené vzdělání - Univerzita Jana Amose Komenského Praha - studijní obor Speciální pedagogika-vychovatelství, Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola - Litomyšl, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Další vzdělávání - Seznámení s muzioterapeutickými přístupy, metodami a se základy muzikoterapeutických technik, Vítání jara - Hudební dárky pro maminky, Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku, Školení první pomoci, Edukačně stimulační program pro předškoláky, Školní zralost a zápis do školy. V současné době v dočasné pracovní neschopnosti.

Mgr. Andrea Stupková Šiborová, DiS.

učitelka

Nejvyšší dosažené vzdělání - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola v Litomyšli - obor Předškolní a mimoškolní pedagogika Další vzdělávání - Školení první pomoci, Oblastní workshop PV - Limity a jejich vliv na vývoj dítěte, Skupinová supervize PV - Jak to všechno unést aneb psychohygiena učitele, Základyc práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Šárka Kalinová, DiS

učitelka

Nejvyšší dosažené vzdělání - Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola v Litomyšli - obor Předškolní a mimoškolní pedagogika Další vzdělávání - Učíme děti venku v běžné MŠ, Skupinová intervize PV - Režim dne pro PV v praxi, Ochutnávka selského rozumu

Helena Bílková

Asisten pedagoga a učitelka MŠ

Dosažené vzdělání: Studium pro asistenty pedagoga

Nepedagogický zaměstnanec

Jana Smolíková

Ekonom

Renáta Kubínová

Školnice-uklízečka - pracoviště Kunčina

Marie Topinková

Kuchařka

Ivana Turická

Školnice-uklízečka, pomocná kuchařka - pracoviště Nová Ves

Monika Slezáková

Pomocná kuchařka, školnice-uklízečka - pracoviště Kunčina a Nová Ves

Červenec 2024

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Promo video
Poslední fotogalerie
Návštěva deváťáků

26.06.2024

Návštěva deváťáků

5 fotografií

Nepřehlédněte
Digitalizujeme školu

01.12.2022

Digitalizujeme školu

V rámci Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie -  Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení…

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 184 813
Posledních 30 dnů: 1 180 | Posledních 7 dnů: 242 | Posledních 24h: 39

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz