Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324

ms.kuncina@seznam.cz

 

 

 

 

 

Provozní doba MŠ: po-pá 6.00-16.00 hod.
 

Kritéria pro přijímání dětí

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Kunčina, okres Svitavy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 34 a 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu přijetí maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do předškolního zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimkou jsou děti plnící povinné předškolní vzdělávání.  

 

 

 

I Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Děti budou do mateřské školy přijímány v tomto pořadí:

 

1. Děti, které budou vzdělávány v rámci povinného předškolního vzdělávání (kdy dítě dosáhne pátého roku do zahájení povinné školní docházky) a děti s odkladem školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu nebo vlastní nemovitost či stavební pozemek, v příslušné spádové oblasti obce Kunčina, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Děti na odloučené pracoviště budou přijímány na základě volné kapacity třídy podle věku od nejstaršího, přičemž rozhoduje datum narození. Ostatní děti budou přijaty na pracoviště MŠ v Kunčině.

 

2. Přednostně přijímány k předškolnímu vzdělávání budou děti zaměstnanců Mateřské školy Kunčina, okres Svitavy a zřizovatele Obce Kunčina, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého roku věku života.

 

3. Dále přednostně přijímány k předškolnímu vzdělávání budou děti, které před začátkem školního roku dosáhnou čtvrtého a nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu nebo vlastní nemovitost či stavební pozemek, v případě cizinců místo pobytu, v příslušné spádové oblasti obce Kunčina, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku, což je 70 dětí. V případě většího počtu přihlášených dětí, než je možné přijmout, mají přednost děti věkově starší dle data narození. V případě shodného data narození rozhodne los.

Děti na odloučené pracoviště budou přijímány na základě volné kapacity třídy podle věku od nejstaršího, přičemž rozhoduje datum narození. Ostatní děti budou přijaty na pracoviště MŠ v Kunčině.

 

4. K předškolnímu vzdělávání přijmeme dle volné kapacity MŠ děti od dvou let, které mají osvojeny základní hygienické a sebeobslužné dovednosti a jsou schopné se vzdělávat i plnit požadavky v rámci ŠVP. Pokud mají místo trvalého pobytu nebo vlastní nemovitost či stavební pozemek, v případě cizinců místo pobytu, v příslušné spádové oblasti obce Kunčina. V případě většího počtu přihlášených dětí, než je možné přijmout, mají přednost děti věkově starší dle data narození. V případě shodného data narození rozhodne los.

 

5. Dle volné kapacity lze přijmout i děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové obci Kunčina.

V případě většího počtu přihlášených těchto dětí, než je možné přijmout, mají přednost děti věkově starší. V případě shodného data narození rozhodne los.

 

6. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud kapacita MŠ není naplněna.

 

V Kunčině 22.1.2024

 

Bc. Hana Fafílková, ředitelka MŠ

Červen 2024

Promo video
Poslední fotogalerie
Divadlo

23.05.2024

Divadlo

3 fotografií

Nepřehlédněte
Digitalizujeme školu

01.12.2022

Digitalizujeme školu

V rámci Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie -  Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení…

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS  Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 183 785
Posledních 30 dnů: 1 884 | Posledních 7 dnů: 373 | Posledních 24h: 37

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz