Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324

ms.kuncina@seznam.cz

 

 

 

 

 

Provozní doba MŠ: po-pá 6.00-16.00 hod.
 

Co je u nás nového

03.03.2023

OP JAK

Brána vzdělávání otevřená, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/…844

 

Od 1. 9. 2022 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

 

 

Z finančních prostředků v celkové výši 482.781,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

- Školní asistent MŠ

 

- Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

 

 

Za MŠ Hana Fafílková

 

 

27.04.2021 galerie

Obnova školní zahrady

Obnova školní zahrady zdárně pokračuje. Budují se mlatové cestičky pro pěší chůzi i jízdu na odrážedlech. Byla vysazena převislá  sakura a smrk omorika. S výsadbou živého plotu čekáme na návrat všech dětí do školky.    

 

Za MŠ Hana Fafílková

01.09.2020

Rovnost příležitostí ke vzdělávání MŠ Kunčina II

Rovnost příležitostí ke vzdělávání MŠ Kunčina II, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009739

 

Od 1. 9. 2018 do 31.8.2020  naše škola čerpala finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. 

 

Z finančních prostředků v celkové výši 467.143,- Kč jsme hradili tyto aktivity:

 

- Školní asistent - personální podpora MŠ

 

- Chůva - personální podpora MŠ

 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

 

Díky projektu jsme zvýšili kvalitu předškolního vzdělávání v naší MŠ a usnadnili jsme dětem přechod do ZŠ.

 

Za MŠ H. Fafílková

 

 

21.10.2019

"Hrací středy"

ZVEME RODIČE S DĚTMI, ABY SI PŘIŠLI POHRÁT DO NAŠÍ MŠ VŽDY DRUHOU A POSLEDNÍ STŘEDU V MĚSÍCI OD 14.30 DO 15.30 HODIN.

 

DĚTI, KTERÉ JEŠTĚ NENAVŠTĚVUJÍ MŠ SE SEZNÁMÍ S PROSTORY A OSTATNÍMI DĚTMI, COŽ VÝZNAMNĚ PŘISPÍVÁ K USNADNĚNÍ JEJICH ADAPTACE PO NÁSTUPU DO MŠ.

DĚTI, KTERÉ JIŽ ZAČALY CHODIT DO MŠ MOHOU SE SVÝMI RODIČI STRÁVIT ODPOLEDNÍ ČAS VE ŠKOLCE A UKÁZAT JIM OBLÍBENÉ HRAČKY A HRY.

 

Za MŠ Hana Fafílková.  

28.12.2015

Vyhodnocení projektu logopedické prevence

V prosinci 2015 jsme ukončili náš roční projekt „Logopedické preventivní chvilky aneb hbitý jazýček“, podpořený dotací Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže v rámci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“.

 

Prostřednictvím tohoto projektu jsme docílili zvýšení odborné úrovně pedagogického pracovníka v oblasti logopedické prevence, zahrnuli jsme logopedickou prevenci do každodenního vzdělávacího programu, vybavili jsme obě pracoviště moderními logopedickými pomůckami. Navázali jsme užší spolupráci s rodiči v oblasti logopedické prevence. Podařilo se nám zlepšit řečové dovednosti u většiny dětí v MŠ.

 

Jelikož jsme dospěli k závěru, že projekt, podporující logopedickou prevenci v předškolním vzdělávání, má pozitivní dopad na rozvoj řečových dovedností a zdokonalování komunikativních kompetencí u dětí, budeme pokračovat v jeho realizaci a nadále ho rozvíjet.

 

Využitím nově získaných logopedických pomůcek, odborné způsobilosti pedagogů a vytvořeného plánu rozvoje logopedické prevence korespondujícího s naším ŠVP PV jsme zajistili dlouhodobější udržitelnost při rozvoji logopedické prevence u dětí v naší MŠ.


Za MŠ Bc. Hana Fafílková

 

20.11.2015

Realizace projektu logopedické prevence v naší MŠ

Od září pokračujeme v realizaci našeho projektu podpořeného MŠMT „Logopedické preventivní chvilky aneb hbitý jazýček“. Od ledna 2015 do června 2015 jsme pořídili moderní logopedické pomůcky - foukadla, foukací větrníky, foukací železniční tunely, logopedická zrcadla, Klokanovy kufry (soubory pomůcek pro logopedickou prevenci) a literaturu. Jedna paní učitelka úspěšně absolvovala vzdělávací kurz „Logopedický asistent“. V současné době tak působí v MŠ tři proškolení logopedičtí preventisté, dva na pracovišti v Kunčině a jeden na pracovišti v Nové Vsi. Nově je logopedická prevence zahrnuta do každodenního vzdělávacího programu ve všech třídách. Chceme tak docílit zlepšení řečové dovednosti u dětí v předškolním věku, zdokonalení základů komunikativních kompetencí dětí tak, aby je mohly dále úspěšně rozvíjet při nástupu do základního vzdělávání i v průběhu celého života. Doposud je nedostatečně zvládnutá úroveň zmíněné kompetence častým důvodem odkladu školní docházky. 

Rodičům připravujeme na "Vánoční besídku" ukázky aktivit logopedické prevence s dětmi v našich třídách, rovněž jim představíme i nové moderní pomůcky pořízené v rámci uvedeného projektu.

 

Za MŠ Hana Fafílková

29.08.2015

Modernizace MŠ

V období letních prázdnin od 20. července do 23. srpna 2015 proběhla na pracovišti v Kunčině, ve spolupráci s obcí, rekonstrukce školní kuchyně. Byla zhotovena nová elektroinstalace, odpady, obložení stěn kachličkami a položena nová protiskluzová dlažba. Zařízení kuchyně se zmodernizovalo o myčku nádobí, digestoře a konvektomat, který významně přispívá ke zdravějšímu stravování dětí, jelikož se v něm pokrmy připravují kombinací páry a horkého vzduchu. Nové gastro zařízení nám též šetří čas i energii. Pracovníci obce nám opravili i místnost u kuchyně pro ledničky a mrazničku. V umývárně byly zbudovány dva dětské pisoáry a přidělány dvě dětská umývadla tak, aby počet těchto zařízení odpovídal kapacitě MŠ.

Na pracovišti v Nové Vsi bylo o prázdninách vybudováno nové pískoviště, spravena část oplocení, opravena podezdívka budovy MŠ a zhotoven nový chodník.

Srdečně děkujeme zřizovateli za modernizaci prostředí obou MŠ, panu starostovi a místostarostům Obce Kunčina za vstřícné zajištění, vedení a dohled nad rekonstrukcí a přestavbami.

 

Za MŠ H. Fafílková

19.03.2015

Projekt logopedické prevence v naší MŠ

V rámci zlepšení komunikačních schopností našich dětí jsme vypracovali projekt „ Logopedické preventivní chvilky aneb hbitý jazýček“, který byl podpořen Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže (dále i MŠMT) v rámci rozvojového programu

„Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“.

Projekt je zaměřen na podporu přirozeného vývoje komunikačních schopností dětí předškolního věku, vzdělání pedagoga v oblasti logopedické prevence a zajištění vybavení pracovišť moderními pomůckami. Projekt byl zahájen v lednu 2015 a bude probíhat do prosince 2015.

Cíle projektu:

 • zlepšit řečové dovednosti u dětí v předškolním věku, jelikož většina z nich má problémy v různých oblastech komunikačních schopností,
 • zvýšit odbornou úroveň pedagogického pracovníka v oblasti logopedické prevence, aby byla zajištěna odborná péče ve všech třídách MŠ,
 • zahrnout logopedickou prevenci do každodenního vzdělávacího programu,
 • zdokonalovat základy komunikativních kompetencí u předškolních dětí tak, aby je mohly dále úspěšně rozvíjet při nástupu do základního vzdělávání i v průběhu celého života (dosud je nedostatečně zvládnutá úroveň zmíněné kompetence častým důvodem odkladu školní docházky),
 • vybavit pracoviště pomůckami a zlepšit tak dětem podnětnost prostředí,
 • navázat užší spolupráci s rodiči v oblasti logopedické prevence,
 • dlouhodobá udržitelnost realizace logopedické prevence v MŠ.

Aktivity projektu:

 • zvyšování odborné způsobilosti pedagoga v oblasti logopedické prevence,
 • pořízení moderních pomůcek ke zdokonalování řečových schopností dětí,
 • realizace každodenních logopedických aktivit ve všech třídách MŠ,
 • spolupráce s rodiči, poradenská činnost, ukázka metodické práce s dětmi.

 

Koordinátor projektu

Bc. Hana Fafílková

27.11.2014

ALERGENY - INFORMACE PRO RODIČE

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které již platí, ale účinnosti nabývá až 13. prosince 2014, se musí každý spotřebitel dozvědět, zda se v potravině nebo pokrmu vyskytují nějaké alergeny. Součástí nařízení je také přesný seznam látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost.

 

Informaci o přítomnosti alergenu v potravině nebo v pokrmu musí dostat všichni strávníci předem, proto vás budeme informovat od 1. prosince 2014 na jídelním lístku. Každý alergen má svoje číslo od 1 – 14, a toto číslo bude uvedeno v tabulce vedle pokrmu na jídelníčku.

Pro stravovací provoz se nic nemění, jen musí být podána informace o přítomnosti alergenu v podávaném pokrmu, než je pokrm vydán.

 

Plakát se seznamem alergenů najdete v sekci Naše školka - Ke stažení!

 

Za MŠ  Jana Smolíková, vedoucí ŠJ

19.08.2014

REKONSTRUKCE MŠ

Červen 2024

Promo video
Poslední fotogalerie
Divadlo

23.05.2024

Divadlo

3 fotografií

Nepřehlédněte
Digitalizujeme školu

01.12.2022

Digitalizujeme školu

V rámci Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie -  Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení…

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 183 786
Posledních 30 dnů: 1 881 | Posledních 7 dnů: 369 | Posledních 24h: 35

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz