Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324
ms.kuncina@seznam.cz

 

 

Pracovní doba MŠ Kunčina: po-pá 6.30-16.00 hod.
MŠ Nová Ves: po-pá 6.30-16.00 hod.

Kalendář akcí

21.08.2019
Kategorie: Akce s rodiči

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí

 

Vážení rodiče nově přijatých dětí,

 

ve středu 21.8.2019 v 10.00 hodin Vás zveme na úvodní schůzku.

 

Seznámíme Vás s charakteristickými znaky adaptace dítěte při nástupu do MŠ, se školním vzdělávacím programem a řády MŠ. 

  

Zodpovíme Vaše dotazy. 

 

Za MŠ se těší Bc. Hana Fafílková, ředitelka

 

 

27.06.2019
Kategorie: Akce s rodiči

Rozloučení se školkou a pasování předškoláků v Nové Vsi

Dne 27.6.2019 v MŠ Nová Ves proběhlo rozloučení se školkou v předem připraveném pásmu plném písniček, basniček a tanečních vystoupení.  Program pokračoval šerpováním předškoláků, kde po slibu jim byl předán dárek.  Děti si pro rodiče připravily malé překvapení v podobě zasazené rozmarýny. Program byl dovršen soutěžním odpolednem pro rodiče a děti. Mohli si zde zahrát různé hry, vytvořit obří bubliny a také bylo připraveno pro všechny malé občerstvení.

 

Za MŠ A.Marková

27.06.2019
Kategorie: Obecné

Návštěva žáku z 9. třídy

Dne 27.6.2019 navštívili MŠ žáci deváté třídy Základní školy v Kunčině. Prohlédli si prostory MŠ.  Dále pro ně bylo připraveno zábavné dopoledne na zahradě MŠ, malé občerstvení a v závěru si budoucí školáci a deváťáci vyměnili dary. Žáci deváté třídy předali svým nástupcům symbolický, vlastnoručně vyrobený perníkový klíč od ZŠ a omalovánky. Na oplátku dostali od nastávajících prvňáčků stojánky na tužky z keramiky, které jim sami vyrobili.

 

   Za MŠ A. Marková

26.06.2019
Kategorie: Obecné

Sportovní den na základní škole v Kunčině

Dne 26.6.2019 navštivila MŠ Kunčina a MŠ Nová Ves Základní školu v Kunčině. Zde pro děti připravili "deváťáci" s třídní učitelkou, paní Richterovou sportovní dopoledne plné soutěží a sladkých odměn.

Dětem se sportování vellice libilo. 

 

Děkujeme paní učitelce Richterové a žákům deváté třídy za pozvání a příjemně prožité dopoledne.

             

Za MŠ A. Marková

25.06.2019
Kategorie: Akce s rodiči

Rozloučení se školním rokem a pasování předškoláků

Dne 25.6.2019 proběhlo v MŠ v Kunčině rozloučení se školním rokem a pasování předškoláků na školáky. Děti vystoupily s krátkým nacivičeným pásmem básniček, písničkou a tanečkem. Přišla se za nimi podívat i "kočička", která vyzvídala, cože se u nás ve školce děje. Děti ji se zájmem sledovaly a odpovídaly na její dotazy. Poté jsme přivítali pana Stanislava Šimona, coby rytíře, se svojí chotí a dcerou Štěpánkou.  Předškoláci složili slib školáků a po krátkém rozhovoru se Štěpánkou je  rytíř svým mečem pasoval z předškoláků na školáky. Od manželky pana rytíře budoucí školáci dostali darem knížečku, dále pasování  stvrdila  šerpou ředitelka MŠ a učitelky jim předaly pozornost od MŠ. 

Vše bylo dovršeno zábavným odpolednem plným soutěží organizovaných paní Kopřivovou a učitelkami, malováním na obličej ztvárněném slečnou Jeřábkovou a Matušákovou i občerstvením ve spolupráci s panem Ondřejem Fryčem.

 

Srdečně děkujeme  všem zmíněným za pomoc při organizaci této akce a obci za zapůjčení ozvučení.

 

Věříme, že si všichni rozloučení se školním rokem užili a dětem i jejich blízkým přejeme krásné prázdniny. 

                                                                                     

   Za MŠ A. Marková a H. Fafílková

                                                                                    

24.06.2019
Kategorie: Beseda

Beseda o morčatech

Dne 24.6.2019 navštívila naši MŠ Štěpánka Šimonová. V kátkém programu seznámila naše děti s chovem morčat. Děti se dozvěděly o původu těchto zvířátek, jak se o ně starat a jakou vhodnou literaturu si o životě morčat nastudovat. Jako zajímavost Štěpánka představila dětem americké morčátko, ukázala jim rodokmeny svých morčat i album svých morčátek. Podělila se s dětmi o zkušenost z výstavy morčat. Na závěr si děti vyplnily krátký kvíz o chovu morčat a Štěpánkou byly odměněny.

 

Srdečně děkujeme Štěpánce za krásnou a poučnou besedu.

 

Za MŠ  A. Marková

  

20.06.2019
Kategorie: Divadlo

Divadlo Kozlík

Dne 20.6 2019 naši školku navštívilo divadlo Kozlík s pohádkou "ŠípKová Růženka". Dětem se představení velice líbilo a po představení si mohly prohlédnout marionety, se kterými herci pohádku hráli.

 

 Za MŠ A.Marková

19.06.2019
Kategorie: Obecné

Sportovní dopoledne

Dne 19.6.2019 navštívil naši MŠ fotbalový trenér, pan Komoň z fotbalové školičky. Pro děti připravil různé sportovní soutěže. Dětem se soutěže líbily. A paní učitelky získaly inspiraci pro rozvoj pohybových aktivit u dětí.

 

Srdečně děkujeme panu Komoňovi za krásné sportovní dopoledne 

 .

Za MŠ A.Marková

 

13.06.2019
Kategorie: Akce s rodiči

Den otců

Dne 13.6.2019 si děti připravily pro tatínky a dědečky malé občerstvení, dárek, zazpívaly písničku a zarecitovaly básničku ke DNI OTCŮ. Následoval program, kde děti měly s tatínky a dědečky za úkol utrhnout lízátko ze stromu a zatlouci hřebík do dřeva. Vše pokračovalo volnou zábavou na zahradě MŠ.

 

 Za MŠ A. Marková

12.06.2019
Kategorie: Výlet

Návštěva vojenské školy v Moravské Třebové

Dne 12.6.2019 děti ze třídy VČELIČEK navštívily vojenskou školu v Moravské Třebové. Zaměstnanci a studenti vojenské školy si pro děti připravili program, který se konal ve venkovním výcvikovém prostoru školy. Zde si děti mohly vyzkoušet jak náročný je výcvik vojáka a jeho výstroj. Děti si prohlédly areál školy i malé muzeum, ktreré se nachází v prostorách školy. Celý výlet byl zakončen točenou zmrzlinou na náměstí v Moravské Třebové.

 

Za  MŠ A. Marková

10.06.2019
Kategorie: Beseda

Beseda s policistou

V rámci tématu "Doprava a cestování" nás dne 10.6. navštívil v MŠ policista z obvodního oddělení v Moravské Třebové. Děti se seznámily s prací policie i tím co obnáší. Jaké jízdní prostředky Policie České republiky používá. Jakou používá výstroj a výzbroj. Většinu vybavení si děti mohly osahat a také se seznámily s bezpečností na silnici a základními dopravními značkami.

 

Srdečně děkujeme polocistovi, panu Kalábovi za poučnou besedu i čas, který nám věnoval.

 

Za MŠ A. Marková

03.06.2019
Kategorie: Obecné

Zážitkový stan - planetárium

Dne 3.6.2019 přijelo za dětmi mobilní planetárium. Dětem bylo ukázáno formou jednoduchého instruktážního vidiea, jak to ve vesmíru funguje a co tam mohou vidět. Děti si za pomocí zkušeností a jednoduché hry vyzkoušely jak planety obíhají kolem Slunce.

                                                                                                         

Za MŠ A. Marková

21.05.2019
Kategorie: Divadlo

VTIPÁLEK CVRČEK

Dne 21.5.2019 nás navštívilo divadlo s představením "Vtipálek cvrček". Děti se mohly  aktivně podílet  na divadelním představení, kde jim bylo ukáznáno, že každá legrace by měla mít své hranice.

Za MŠ A. Marková

16.05.2019
Kategorie: Akce s rodiči

Kavárnička pro maminky a babičky v Nové Vsi

   Dne 16.5. 2019 připravily děti a zaměstnanci MŠ pro maminky a babičky "Školní kavárničku". Tuto akci jsem spojili se svátkem maminek, kdy děti maminkám přednášely, zpívaly a pohybově vyjádřily hudební skladbu. Následně děti předaly maminkám vyrobené dárečkya pozvaly je do Kavárničky. Děti tak měly možnost pohostit všechny přítomné připravenými dobrotami, které vyráběly za pomocí p. učitelek.

   Odměnou dětem byla velká pochvala, radost a pohoda všech zúčastněných.

                                                                                                                          

Za MŠ L. Pavloňová

09.05.2019
Kategorie: Akce s rodiči

Kavárnička pro maminky a babičky

Ve čtvrtek 9.5.2019 jsme pozvali maminky a babičky do naší "Kavárničky". Děti maminkám a babičkám zazpívaly písničku, přednesly básničku, předaly přáníčka a náhrdelníky z keramiky, které samy vytvořily. Poté jim nabídly občerstvení, které dopoledne připravily s učitelkami ve školce. 

 

Za MŠ H. Fafílková

07.05.2019
Kategorie: Obecné

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KUNČINA, OKRES SVITAVY
NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

 

KDY: 7. května 2019

KDE: MŠ v Kunčině – OD 10.00 DO 15.30 HODIN

 

Zákonní zástupci dětí, přineste s sebou vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí dítěte, rodný list dítěte, občanský průkaz.

 

Nabízíme individuální přístup, doplňkové aktivity - logopedickou prevenci, jógu, seznamování s anglickým jazykem, hru na flétnu, přírodní učebnu...

 

                Za MŠ se na Vás těší Bc. Hana Fafílková, ředitelka školy

 

25.04.2019
Kategorie: Beseda

Beseda o dravcích

Ve čtvrtek 25.4.2019 nás navštívil sokolník, pan Karel Nejman. Představil dětem své povolání a zálibu sokolníka. Seznámil děti se svými dravci - poštolkou obecnou, kání rudoocasou, kání harissovu, sokolem stěhovavým, rarohem jižním, orlem skalním a třemi sovami.  Děti viděly též výcvik dravců a mohly si na ně i sáhnout. Ty odvážnější si na ruce podržely sokola. Na závěr si děti mohly pohladit dva bretaňské ohaře, kteří sokolníka doprovázeli.

Dětem se beseda velmi líbila.

Děkujeme panu sokolníkovi za krásnou a poučnou besedu. 

 

Za MŠ H. Fafílková

10.04.2019
Kategorie: Akce s rodiči

Jarní tvoření pro rodiče s dětmi v Kunčině

 

Ve středu 10. 4. proběhlo v jídelně MŠ jarní tvoření pro rodiče s dětmi. Zúčastnění si vyrobili ozdobný květináč v jarních barvách, který si poté odnesli domů.  Dle reakcí přítomných hodnotím toto tvoření, jako povedené.

Za MŠ Zuzana Sýkorová

02.04.2019
Kategorie: Akce s rodiči

Jarní tvoření v Nové Vsi

Dne 2.4. 2019 proběhla v MŠ v Nové Vsi pracovní dílna s rodiči. Děti s maminkami vyráběly velikonočního zajíce. Pracovaly s motouzem, přírodním materiálem a zdobícími prvky jarního charakteru. Uplatnily tak svoji zručnost a vlastní fantazii. Děkujieme rodičům za spolupráci.

Za MŠ L. Pavloňová

26.03.2019
Kategorie: Exkurze

Exkurze v ZŠ

V úterý 26.3.2019 jsme s předškoláky navštívili místní ZŠ. Ujala se nás paní učitelka Vetrová a děti z první třídy. Naši budoucí prvňáčci se účastnili hodiny matematiky. Společně se svými staršími kamarády plnili úkoly zadané paní učitelkou. O přestávce si prohlédli školu a zjišťovali, jak školáci tráví přestávky. Na závěr se předškoláci seznámili se svojí budoucí třídní učitelkou, paní Nedvědovou  a obdrželi od školáků milé dárky.  

 

Srdečně děkujeme paní učitelce Vetrové za poutavě připravenou ukázkovou hodinu a prvňáčkům za spolupráci při plnění úkolů. 

 

Předškolákům přejeme hodně úspěchů u zápisu do první třídy.

A paní učitelce Nedvědové přejeme pilné a zvídavé prvňáčky.

 

Za MŠ H. Fafílková

 

 

01.03.2019
Kategorie: Kulturní akce

Masopustní karneval

V pátek 1.3.2019 jsme završili probírané téma masopustu "Masopustním karnevalem" v Kulturním domě v Kunčině.  Se svým pásmem vystoupily paní učitelky a děti ze všech tříd naší MŠ.  

Po vystoupení dětí nás provedly zábavným programem Brněnské písničkové tetiny. Nebyla nouze o legraci a děti i dospělí si užili soutěží i tance. 

Součástí karnevalu byla i bohatá tombola, do níž ceny věnovali rodiče dětí z obou MŠ, paní Cvejnová, paní Rotsčidlová, paní inspektorka Ševčíková z maloobchodní sítě Hruška, Velocentrum - Jiří Jelínek, Bednář - Foto, firmy Kayser s.r.o., Stavebniny Stupka s.r.o. a Trans cz s.r.o. Občerstvení a sladké odměny pro děti věnovaly firmy Romana Totůšková - Pohostinství U Kostela, Truhlářství - František Knápek, Uzeniny ze statku Mohelnice s.r.o., Moravec - Pekárny s.r.o. a pan Michal Fryč.

S organizačním zajištěním akce nám pomáhali Obec Kunčina a Sbor dobrovolných  hasičů Kunčina.

Všem výše uvedeným partnerům srdečně děkujeme za spolupráci a těšíme se za rok naviděnou!

 

Za MŠ Hana Fafílková

 

07.02.2019
Kategorie: Exkurze

Exkurze v pekárně

Ve čtvrtek 7.2.2019 jsme se staršími dětmi jeli na exkurzi do pekárny v Moravské Třebové. Ujal se nás technolog výroby Moravec-pekárny s.r.o. a provedl nás provozem. Děti viděly, kde se skladuje mouka a seznámily se s jejími druhy. Poznávaly, z jakých surovin se peče chleba, dalamánky a shlédly i proses jejich výroby. Na závěr měly možnost ochutnat čerstvé rohlíky z místní pekárny.    

 

Srdečně děkujeme vedoucímu výroby za poutavou exkurzi.

 

Za MŠ H. Fafílková

06.02.2019
Kategorie: Beseda

Beseda s panem revírníkem

Ve středu 6.2.2019 jsme se s panem revírníkem vydali hledat stopy ve sněhu. Pan Bis nás učil poznávat stopy zvířat i "číst", co tam zvíře asi dělalo. Našli jsme stopy ptáků, kočky, psa, lišky i zajíce. Stopu kočky jsme se pokusili odlít do sádry, což se nám celkem povedlo.

 

Děkujeme panu Bisovi za velmi zajímavou besedu a čas, který nám věnoval.    

 

Za MŠ H. Fafílková 

01.02.2019
Kategorie: Beseda

Beseda s paní školnicí-uklízečkou

V pátek 1.2.2019 nám paní školnice-ulízečka představila povolání uklízečky. Ukázala dětem pomůcky, které využívá ke své práci. Děti si samy vyzkoušely práci s mopem. Uvědomily si náročnost této profese.

 

Děkujeme paní školnici-uklízečce za poutavou besedu a pečlivý úklid.

 

Za MŠ H. Fafílková

01.02.2019
Kategorie: Beseda

Beseda s paní kuchařkou

V pátek 1.2.2019 nám v rámci probíraného tématu představila své povolání naše paní kuchařka. Seznámila děti s obsahem své práce i některými předměty, které k práci používá. Děti si zopakovaly známé pojmy a naučily se nové. Poznaly využití některých pomůcek v kuchyni. Uvědomovaly si, jaký význam má práce paní kuchařky pro ně ve školce. Na závěr sdělily paní kuchařce, která jídla jim ve školce nejvíce chutnají. 

 

Děkujeme paní kuchařce za poučnou besedu a chutné pokrmy, které nám připravuje.

 

Za MŠ H. Fafílková   

31.01.2019
Kategorie: Beseda

Beseda s panem Pešavou

Ve čtvrtek 31.1.2019 nás navštívili pan Pešava a pan Beránek, aby dětem představili práci zedníka. Připravili si velice zajímavou ukázku pracovnícho nářadí a dětem předali poutavou formou důležité informace. Beseda děti zaujala. Vše si mohly prohlédnout i vyzkoušet. 

Oběma pánům velice děkujeme.

 

Za MŠ A. Neznajová

Září 2019

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Promo video
Jídelníček
Poslední fotogalerie
Já a moji kamarádi

13.09.2019

Já a moji kamarádi

25 fotografií

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 80 984
Posledních 30 dnů: 2 293 | Posledních 7 dnů: 563 | Posledních 24h: 73

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz